Deň detí
Marimex

Nakreslite spolu s deťmi obrázok
a vyhrajte jednu z 10 skvelých cien!AKO HRAŤ CESTA ZA POKLADOM PRAVIDLÁ SÚŤAŽE ISŤ NA MARIMEX.SK


AKO SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE?

1. Nakreslite spolu s deťmi obrázok akéhokoľvek produktu z ponuky Marimex.
2. Výtvor vyfoťte a pridajte do komentára súťažného príspevku na Facebooku s hashtagom #DenDetiSMarimex
ODKAZ TU.


VÝHRY


1. miesto
Bazén Florida Ratan 3,66 x 1,22 m
2. miesto
Trampolína Marimex 305 cm
3. miesto
Detský domček Mochtoys so zvieratkami
4–10. miesto
Zábavný set (2x vodeodolný obal na telefón, 1x nafukovacie lehátko vlnovka žltá, 1x ponožky na trampolínu)

Výhercovia budú po skončení súťaže vybraní odbornou porotou.


VYHLÁSENIE

Víťaz bude vyhlásený po skončení súťaže na facebookovej stránke spoločnosti Marimex SK.
Súťaž končí 1. 6. 2021 o 12.00 h.

NIEČO NAVYŠE
CESTA ZA POKLADOM

Vydajte sa spoločne so svojimi deťmi na cestu za pokladom. Na konci vás čaká odmena v podobe zľavových kódov.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

I. Názov súťaže

Deň detí s Marimex (ďalej len „Súťaž“)

II. Organizátor súťaže

Organizátor súťaže je spoločnosť MARIMEX SK, spol. s r.o.,
so sídlom Bratislava, Rožňavská 17, PSČ 831 04, vložka č.: 11407/B,
vedená Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, IČO: 35694980 DIČ: SK2020340454

III. Termín súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 24. 5. 2021 do 1. 6. 2021 do 12:00.

IV. Podmienky účasti v súťaži

Pre zaradenie do Súťaže je nutné splniť všetky nasledujúce podmienky:

1) Nakreslite spolu s deťmi obrázok akéhokoľvek produktu z ponuky Marimex.

2) Výtvor vyfoťte a pridajte do komentára súťažného príspevku na Facebooku s hashtagom #DenDetiSMarimex.

3) Splnit pravidlá súťaže.

V. Účastník súťaže

Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba s doručovacou adresou v SR,
ktorá akceptuje pravidlá súťaže, a je staršia ako 18 rokov,
ak v termíne konania Súťaže spĺňa Podmienky účasti v Súťaži.
Zamestnanci Organizátora aj osoby im blízke sú z účasti v Súťaži vylúčení.

VI. Výhercovia

Výhercovia budú po skončení súťaže vybraní odbornou porotou.

VII. Výhry

1. miesto: Bazén Florida Ratan 3,66 x 1,22 v hodnote 309,90€
2. miesto: Trampolína Marimex 305cm v hodnote 209,90€
3. miesto: Detský domček Mochtoys so zvieratkami v hodnote 99,90€
4. – 10. miesto: 2x vodeodolný obal na telefón, 1x nafukovacie lehátko vlnovka žltá, 1x ponožky na trampolínu

VIII. Zverejnenie výhercov

Zverejnenie výhercov prebehne 1.6.2021 o 12:00. Výhercovia budú uvedení na https://www.facebook.com/Marimex.sk /pod súťažným príspevkom

IX. Predanie výhry

Výherca bude prostredníctvom súkromnej facebookovej správy vyzvaný k tomu, aby uviedol svoju doručovaciu adresu, email a telefónne číslo. Pokiaľ tak neurobí do 14 dní od doručenia výzvy, potom sa má za to, že je Výhra Výhercovi nedoručiteľná. V tomto prípade bude pristúpené k opakovanému žrebovaniu hlavnej výhry. Výhra bude Výhercovi odoslaná na adresu, ktorú Výherca označí ako doručovaciu adresu najneskôr do 30 pracovných dní. Účastníci berú na vedomie, že Organizátor nebude doručovať Výhru na adresu mimo územia Slovenskej republiky. Výhru nie je možné u Organizátora reklamovať, ani meniť jej typ či prevedenie. Na Výhru nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s Výhrou. Organizátor neposkytuje alternatívne plnenie, ani peňažné náhrady za Výhry.

X. Ďalšie ustanovenia

Účasťou v Súťaži vyjadruje Účastník svoj súhlas s Pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Účasťou v Súťaži udeľuje Účastník súťaže spoločnosti Marimex neodvolateľné, prosté, časovo a priestorovo neobmedzené užívacie právo na užívanie nahratých obrázkov k svojej prezentácii. To zahŕňa možnosť zverejnenia, rozmnožovanie, vyobrazenie a distribúcia na účel vlastné reklamy a prezentácie spoločnosti Marimex. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek, a to aj bez udania dôvodu, zmeniť Pravidlá súťaže, prípadne Súťaž prerušiť alebo odložiť alebo ju zrušiť, skrátiť či predĺžiť, pričom takú zmenu, prerušenie, odloženie alebo zrušenie Súťaže organizátor oznámi uverejnením na webovej stránke www.hra. marimex.cz. Výsledky Súťaže vyhlásené a oznámené organizátorom súťaže sú konečné, bez možnosti podať proti nim odvolanie alebo je iným spôsobom napadnúť.V Bratislave dňa 24. 5. 2021

Upraveno dňa 27. 5. 2021